mércores, 27 de setembro de 2017

2017/2018: PROGRAMAS FORMATIVOS BÁSICOS


       

                                  Clica aquí para ver o vídeoO noso programa na TVG-A revista
(Dende o minuto 34 aprox.)

ADMISIÓN, SELECCIÓN E MATRÍCULA
Requisitos:
  •        16 anos cumpridos o día 1 de outubro
  •        Non ter a ESO ou titulación equivalente nin superior
  •        Superar un proceso de selección
Presentación de solicitudes de admisión: rematado prazo
Entrevistas: realizadas
Publicación de admitidos/as: 15 de setembro
                     Para consultar a listaxe de admitidos/as, clica aquí

- Documentación a levar aos institutos
               Para consultar a documentación necesaria, clica aquí

- Reunión cos seleccionados/as: realizada
PRESENTACIÓN PÚBLICA: realizada
- INICIO DO CURSO
  • 26 de setembro nos institutos: realizada
  • 4 de outubro nas empresas de formación: realizada
PREGO DE CONDICIÓNS PARA CUBRIR DÚAS PRAZAS DE PREPARADOR/A LABORAL NESTES PROGRAMAS

Accede a este documento clicando aquí
Resolución definitiva do proceso de selección, clica aquí

PREGO DE CONDICIÓNS PARA A CONTRATACIÓN DUNHA EMPRESA PARA IMPARTIR OS MÓDULOS PROFESIONAIS

Accede a este documento clicando aquí
Resolución definitiva do proceso de selección, clica aquí